O rural galego coma territorio colonizado

A dicotomía cidade/rural pode ser interpretada baixo a perspectiva ecofeminista, que analiza o modelo de pensamento do patriarcado capitalista baseado en parellas de conceptos opostos e xerárquicos, nos que sempre hai unha parte dominante e unha parte dominada. Home / Muller Cultura / Natureza Mente / Corpo Razón / Emoción Autonomía / Dependencia Produción / Reprodución Público / Privado A cidade aparece coma superior ao rural; os valores relacionados co urbano son desexables, son os dominantes, mentres que o rural pertence á parte negada, asociado ao natural e, polo tanto, obxecto de explotación. Valores asociados á cidade e máis ao rural que expresan…